DLACZEGO?

Firma HRhamela powstała na bazie 11-to letniego doświadczenia w realizowaniu projektów rozwoju zespołów i organizacji oraz wspieraniu menedżerów w zarządzaniu karierą.

JAK?

Podczas wieloletniej pracy w branży HR zawsze kierowaliśmy się obiektywizmem i naturalną skłonnością do budowania sieci kontaktów. Dzięki temu udało nam się wypracować rozbudowany bank przysług i relacji, czyli swoisty “ekosystem” taktownego dążenia do biznesowej synergii poprzez ciągłe wzbogacanie wspólnych zasobów informacji i możliwości współpracy.

CO?

Zasoby banku przysług i relacji wykorzystujemy dla naszych klientów zarówno w ramach HRh In-Depth Solutions, jak i HRh Managed Transition. Łącząc je z wiedzą i praktyczną merytoryką, jesteśmy w stanie projektować programy rozwojowe odpowiadające potrzebom poszczególnych zespołów i firm oraz inicjować spotkania dyrektorów i członków zarządów z odpowiednimi przedstawicielami rynku pracy.

 

Dolnośląskie Forum HR

Rafał Hamela jest założycielem i prowadzącym Dolnośląskie Forum HR. Celem DFHR jest integracja środowiska osób zarządzających zasobami ludzkimi, dzielenie się sprawdzoną praktyką oraz wymiana doświadczeń. Raz w miesiącu odbywają się spotkania poświęcone ważnym dla środowiska HR tematom, podczas których zaproszeni praktycy otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami, które są inspiracją do dyskusji. Każde spotkanie skupia ok. 60-90 osób. Raz do roku DFHR organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Dolnośląskie Forum HR jest jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce skupiających praktyków HR.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych spotkaniach zapraszamy do kontaktu: rh@hrhamela.pl

Zapowiedzi i relacje ze spotkań spotkań DFHR.