Chcemy być skutecznym i rozpoznawalnym architektem oraz niezależnym nawigatorem po rynku usług rozwojowych w Polsce.

Naszą misją jest łączyć potrzeby firm, poszukujących możliwości wzrostu i rozwoju oraz najlepszych ekspertów.
Firma HRhamela powstała w odpowiedzi na potrzeby Zarządów firm, którym zależy na wzroście i rozwoju. Fundamentem naszej wiedzy są doświadczenia w zarządzaniu efektywnymi projektami rozwojowymi. Czerpiemy z pozycji, jaką zajęliśmy pomiędzy Klientami a dostawcami działań rozwojowych. Ta pozycja i przeprowadzone projekty pozwalają nam obserwować i oceniać prawdziwą skuteczność różnych metod, narzędzi i ekspertów rynku usług rozwojowych. Podczas wieloletniej pracy w branży usług profesjonalnych, zawsze kierowaliśmy się obiektywizmem w ocenie efektywności biznesowej działań rozwojowych i naturalną skłonnością do budowania sieci kontaktów. Dzięki temu wiemy, jak powinny być przeprowadzone złożone projekty rozwojowe w firmach i jakie są warunki ich skutecznego wdrożenia. Projektujemy efektywne programy rozwojowe, które odpowiadają planom i potrzebom Zarządów. Potrafimy dobierać takich ekspertów, których wiedza i doświadczenie są gwarantem skutecznego wdrożenia zaprojektowanych zmian. Analizując wdrożenia kilkudziesięciu projektów rozwojowych w różnych firmach, wiemy jakie warunki musi spełnić zarówno Klient, jak i dostawca, żeby wdrożenie zakończyło się sukcesem.

Rafał Hamela

Menedżer i praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży i realizacji złożonych usług oraz zarządzaniu projektami rozwojowymi. Odpowiedzialny za rozwój i restrukturyzację kilku międzynarodowych firm doradczych, szkoleniowych i rekrutacyjnych.

Rafał Hamela

Od 2010 roku pomaga zarządom firm projektować rozwiązania na trudne wyzwania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wybierać właściwych ekspertów – dostawców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują powodzenie i jakość projektów rozwojowych.

Założyciel i szef merytoryczny Dolnośląskiego Forum HR, które skupia niemal 1000 przedsiębiorców, zarządy firm, menedżerów i praktyków HR różnych branż.

Klimat Forum i metody prezentacji „casestudy” oraz zasady doboru prelegentów i kontekst biznesowy omawianych przypadków, pozwalają mu czerpać wiedzę o skuteczności różnych metod i narzędzi  rozwojowych, wdrażanych w firmach dla poprawy ich funkcjonowania.

Prywatnie autor programów ManagedTransition, których celem jest wsparcie Dyrektorów i Członków Zarządów w procesie poszukiwania nowej pracy. Programy te realizuje osobiście dla osób, które szukają nowych wyzwań zawodowych.

Więcej informacji o Dolnośląskim Forum HR na stronie dfhr.pl
Więcej informacji o programach ManagedTransition na stronie rafalhamela.pl

Współpracujący eksperci

Do każdego projektu przeprowadzamy odrębne poszukiwania właściwych ekspertów.

Do realizacji rekomendujemy zarówno firmy, jak i freelancerów. Celem jest zarówno jakość wdrożenia, jak i obniżenie kosztów Klienta.
Nasi Klienci rozliczają się z dostawcami bezpośrednio. Daje to gwarancję przejrzystych warunków współpracy.

Model usługi In-Depth Solutions koncentruje się na projektowaniu i zarządzaniu projektem rozwojowym tak, żeby spełnił cele i oczekiwania Klienta.

Merytoryczna realizacja projektu rozwojowego oraz wdrożenie zmian – a tym samym poprawa funkcjonowania firm – są jednak możliwe dzięki kontaktom i współpracy z wieloma ekspertami z poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Analizując rynek pod kątem znalezienia najbardziej odpowiednich metod i usługodawców, zawsze kierujemy się celami Klienta i sprawdzeniem jakości oferowanych usług.