Usługa In-Depth Solutions jest rozwiązaniem dla firm, poszukujących możliwości wzrostu i rozwoju.

Pomaga Zarządom firm projektować rozwiązania na trudne wyzwania w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wybierać właściwych dostawców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują powodzenie i jakość projektów rozwojowych.

Etapy In-Depth Solutions

Zrozumienie wyzwań i projektowanie
Wybór dostawców usług rozwojowych
Wspólna odpowiedzialność za wdrożenie i efekty

Etap I – Zrozumienie wyzwań Klienta i projektowanie działań

Najważniejszym celem tego etapu jest właściwa diagnoza potrzeb rozwojowych lub przyczyn niepowodzeń organizacji Klienta. Powody złego funkcjonowania organizacji wynikają często z przyczyn, które nie są oczywiste. Mogą one dotyczyć organizacji firmy, obszaru strategii działania, organizacji procesów, czy obszarów odpowiedzialności poszczególnych osób oraz ich kompetencji i motywacji. Właściwa diagnoza pozwala zaplanować skuteczne działania korygujące.

Celem tego etapu jest taki wybór działań korygujących, by oddziaływały one na przyczynę problemów, były skuteczne i mogły być podjęte bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Etap II – Kompleksowy wybór dostawców usług rozwojowych

Rynek usług rozwojowych jest bardzo nasycony. Duża liczba firm działających na tym rynku powoduje, że wyzwaniem jest odnalezienie dostawców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą gwarantować, że ich działania będą skuteczne.
Celem tego etapu jest wybór najlepszego dostawcy usług doradczych, mentoringowych, szkoleniowych lub coachingowych, który będzie mógł zrealizować projekt dla naszego Klienta.

Etap III – Wspólna odpowiedzialność za wdrożenie i efekty

O ostatecznej jakości i efektywności programu rozwojowego, w dużej mierze decyduje wdrożenie wypracowanych rozwiązań i kompetencji w codzienne funkcjonowanie firmy i związana z tym poprawa konkretnych wskaźników

W ramach zaprojektowanych przez nas działań rozwojowych, jesteśmy także zapraszani do tego, aby wspierać wdrożenia trudnych zmian, będących efektem współpracy naszych Klientów z rekomendowanymi przez nas dostawcami.

Najczęściej uczestniczymy w newralgicznych momentach realizacji projektu rozwojowego. Pomagamy w określeniu realistycznych wymagań oraz rozwiązujemy problemy, pojawiające się na etapie wdrożenia. Niezależna ocena źródeł pojawiających się trudności oraz rekomendacja skutecznych metod ich rozwiązania, pomaga zakończyć projekt rozwojowy z sukcesem.